Mục Sư Trưởng: Hà Nam

Tôi tên là Hà-Nam, mục sư của Hội Thánh Tín-Lành Phục Sinh ở Toronto, Canada. Tôi đã được lớn lên và dạy dỗ trong một gia đình Phật giáo. Nhưng một ngày khi con tàu tôi đi trên biển gặp cơn bão lớn gần chìm, tôi đã được Chúa cứu thoát một cách kỳ diệu, và từ đó tôi đã đi theo Chúa Giê-xu.

Tôi được Chúa Jê-su chữa lành nhiều bệnh tật, đặt biệt là chứng bệnh đau bao tử bị hơn 10 năm; ngất xỉu hai lần vì bị xuất huyết trong bao tử phải được cấp cứu vào bệnh viện. Trong suốt 10 năm dùng thuốc và ăn uống kiêng cử mà không hết bệnh, tôi đã khẩn thiết cầu xin Chúa chữa bệnh cho mình và đến tháng 3, 1992 Chúa đã chữa lành cho tôi hoàn toàn mà không cần dùng viên thuốc nào. Tôi có thể ăn uống mà không cần kiêng cử vào bất cứ lúc nào. Tôi đã trở lại bệnh viện để bác sỉ kiểm tra, ông ta rất đổi ngạc nhiên vì khi chụp hình bao tử ông ta không thấy một vết sẹo hoặc một lổ lũng nào. Vị bác sỉ nói đây là một bao tử mới toàn hảo. Tôi đã xin ông bản sao để có thể đi khoe và cảm tạ Chúa với những người quen.  

Kể từ kinh-nghiệm đó tôi biết rõ Đức Chúa Trời đầy quyền năng và ngày hôm nay Ngài vẫn muốn mọi người được chữa lành bệnh về thể-xác lẫn tâm-linh. Tôi đã hứa nguyện với Chúa khi được lành bệnh tôi sẽ cầu nguyện chữa lành cho những người khác. Vì vậy đi đâu gặp người bệnh hoạn tôi đều xin phép để cầu nguyện chữa lành cho họ. Cảm tạ Chúa trong suốt hơn 20 năm qua tôi vẫn giữ được sự chữa lành nầy, và đã cầu nguyện cho rất nhiều người bằng Danh Đức Chúa Jê-su và họ được chữa lành.  Có nhiều người bệnh phong thấp khớp xương, viêm gan (hepatitis C), bệnh cao máu, đau lưng, đau xương do bị tai nạn, có người bị ung thư đã được bớt rất nhiều, v.v..

Cảm tạ Chúa, trong Hội-thánh chúng tôi có nhiều tín-hữu nhận được sự chữa lành nhờ Danh Chúa Giê-su và cả các em thiếu-nhi nữa. Nhiều em đã làm chứng nhận được sự chữa lành trong giờ cầu nguyện chữa bệnh.

Đó là lời kêu gọi và hy vọng của tôi để đem nhiều người Việt Nam đến với Chúa Giê-xu Christ; để tất cả Á-Châu có thể biết và đi theo Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta. Vinh quang thuộc về Chúa Giê-su Christ, Amen.


Để Biết Thêm Về Lời Chứng Của Mục Sư Hà Nam – Xem Video:

Founding And Head Pastor: Abraham Ha

My name is Abraham (Nam) Ha, and I am founder and pastor of Vietnamese Resurrection Church in Toronto. I was raised in a Buddhist home in Vietnam, and one day I was powerfully saved by God during a storm on the sea.

I have experienced the power and love of God many times throughout my life. I had stomach ulcers that plagued me for over 10 years, and even though I had to take medication and follow a strict dietary regime, nothing worked. Two times I had to be hospitalized because of the bleeding in my stomach. But then I found out that God still heals today in the present, as He did in the past, and He healed me completely. When I went to the hospital for a checkup, the doctors x-rayed my stomach which showed what looked to be a brand new stomach with no signs of the holes or scars in my stomach. After I was healed and I experienced the power of God to bring me wholeness, not only in my soul-spirit but also in my physical body, I promised God I would pray for healing for anybody who needed it. Now over 20 years later I am still healed, and praise be to God, I have seen many people healed of all types of sickness and diseases.

It is my calling and hope to bring many Vietnamese people to Jesus Christ; that all of Asia may know and follow Christ Jesus, our Lord. Glory be to God, Amen.


To Hear More of Pastor Abraham’s Salvation Testimony – Watch Down Below.